Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • baza klientów
  • dziennik pogotowia technicznego (rejestr awarii)
  • zamówienia publiczne

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.