Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacja o kontrolach IV kw. 2017 r.

08.11 – 03.12.2017 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach – kontrola hydrantów na sieci wodociągowej

Wyniki: hydranty niesprawne – 7 szt., brak oznakowania hydrantu – 67 szt. Operator sieci zobowiązał się do wymiany, likwidacji i oznakowania hydrantów na terenie miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami.