Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek)
na okres od dnia 21.02.2024 r. do dnia 20.02.2027 r.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak GD.RZT.70.91.2023.JM.13 z dnia 31 stycznia 2024 r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek) na okres 3 lat.


Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 13 lutego 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 21 lutego 2024 r.

 

Decyzja nr GD.RZT.70.91.2023.JM.13.pdf

 


Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek)
na okres od dnia 31.10.2020 r. do dnia 30.10.2023 r. obowiązująca do dnia 20.02.2024 r.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak GD.RET.070.339.D.2020.JM z dnia 2 października 2020 r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek) na okres 3 lat.


Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 23 października 2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 31 października 2020 r.

 

Decyzja nr GD.RZT.70.124.339.D.2020.JM.pdf

 Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice
na okres od dnia 21.08.2018 r. do dnia 20.08.2021 r. skrócona do dnia 30.10.2020 r.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak GD.RET.070/124/D2/2018.KC z dnia 27 lipca 2018 r. zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice na okres 3 lat.

 


Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 13 sierpnia 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


Zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. w dniu 21 sierpnia 2018 r.

 

Decyzja GD.RET.070.124.D2.2018.KC.pdf