Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.111.000,00 (piętnaście milionów sto jedenaście tysięcy) złotych i dzieli się na 15.111 (piętnaście tysięcy sto jedenaście) udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.

Wszystkie udziały w ilości 15.111 (piętnaście tysięcy sto jedenaście) obejmuje Gmina Miejska Chojnice.