Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacja o kontrolach III kw. 2020 r.

21.09.2020 – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku – kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Wyniki: kontrola niezakończona