Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskich Wodociągów sp. z o.o. w Chojnicach redaguje:
Mieczysław Nalewaj,
tel. 523974176 w. 53,
fax. 523970001,
e-mail: mnalewaj@wodociagi.chojnice.pl