Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Działalność podstawowa to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz Gminy Chojnice miejscowości Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie i Władysławek za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  w posiadaniu Spółki.

 

Oprócz działalności podstawowej, w zakresie naszych usług są:

  • budowa wodociągów i kolektorów sanitarnych,
  • wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wynajem toalet przenośnych,
  • produkcja i dystrybucja nawozu organicznego,
  • usługi sprzętem specjalistycznym,
  • wynajem zbiorników z dostarczaniem wody dla celów budowlanych,
  • dystrybucja armatury wod-kan,
  • naprawa i legalizacja wodomierzy.