Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach IV kw. 2015 r.

09.10.2015 r. – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku – zakończenie kontroli obejmującej przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Kontrola oczyszczalni ścieków przeprowadzona została pod kątem oceny wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje powyżej 2000 RLM, które osiągnęły lub mają osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31.12.2015 r.

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.

 

28.10.2015 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola sanitarna urządzenia wodociągowego Funka – Chojnice w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych.

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.