Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach I kw. 2016 r.

10.02.2016 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola w zakresie prowadzenia nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy.

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.

 

24.02.2016 - 09.03.2016 r. – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku – kontrola z przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dot. instalacji kompostowni odpadów przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, przeprowadzona na wniosek Starosty Chojnickiego

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.