Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach II kw. 2016 r.

19.05.2016 r. - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach – kontrola obiektów w trakcie realizacji

Wyniki: zalecono uzupełnić dokumentację oraz zaopatrzyć w zawory antyskażeniowee wszystkie zawory czerpalne ze złączką do węża oraz przy zestawie wodomierzowym w budynku myjni.

 

24.05.2016 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola sanitarna urządzenia wodociągowego Funka – Chojnice w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych.

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.