Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach I kw. 2017 r.

16.03.2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola w zakresie prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.