Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach II kw. 2017 r.

27.04.2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych.

Wyniki: stan techniczny i sanitarno-higieniczny prawidłowy.

 

18-25.05.2017 r. – Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Słupsku – kontrola w aspekcie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczących problematyki REACH i CLP dalszego użytkownika chemikaliów na stacji uzdatniania wody.

Wyniki: wydano 1 ustną decyzję, którą zrealizowano w trakcie kontroli.