Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach I kw. 2018 r.

27.03.2018 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola w zakresie prowadzenia działań związanych z nadzorem nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawcę obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.