Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach II kw. 2018 r.

24.04.2018 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola sanitarna urządzenia wodociągowego Funka – Chojnice w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.