Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach IV kw. 2018 r.

09.10.2018 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach – podczas operacyjnego rozpoznania terenu stwierdzono przypadki niesprawności hydrantów.

Wyniki: spółka przeprowadziła kontrolę sprawności zaworów czerpalnych zgodnych z wykazem ich lokalizacji i udzieliła odpowiedzi pismem z dnia 17.10.2018 nr NS-22/3690/2018/RB.

W dniu 08 stycznia 2019 r. odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca zapewnienia źródła wody do celów przeciwpożarowych na terenie miasta Chojnice