Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach II kw. 2019 r.

05.04.2019 – Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – kontrola w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Wyniki: kontrola nie zakończona.