Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach III kw. 2019 r.

07.08.2019 – Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – sprawdzenie stanu zabezpieczenia wtórnika próbki nawozu pn. ORGLEB w związku z przekazaniem do badań w laboratorium w Puławach PIW-PIB

Wyniki: nie wniesiono zastrzeżeń do stanu zabezpieczenia wtórnika próbki.