Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach I kw. 2020 r.

06.02.2020 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach – ocena spełnienia wymagań p.poż. w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów.

 

Wyniki: niespełnienie wymagań wynikających z przepisów p.poż. dla składowisk odpadów. W wyniku tego spółka wycofała wniosek o zmianę decyzji o zagospodarowanie odpadów i  wystąpiła z nowym wnioskiem o zmianę powyższej decyzji, wcześniej przygotowując nową instrukcję p.poż.

Dokument źródłowy